Wat een fiets is? Dat weten we toch allemaal. De geschiedenis van de fiets bestrijkt immers ongeveer 250 jaar. Ondanks de vele gedaanteveranderingen heeft de fiets steeds twee gemeenschappelijke kenmerken gehad: een rijtuig dat wordt aangedreven door spierkracht. Toen kwam de elektrische fiets.

Zoals met vele zaken in België zorgt de fiscaliteit voor verwarring. Is een fiets nog een fiets?

Fiets en fiscale gunstmaatregelen

Om het gebruik van de fiets aan te moedigen heeft de wetgever tal van fiscale gunstmaatregelen in het leven geroepen. Denk o.a. aan:

  • van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen vrijgestelde kilometervergoedingen voor woonwerkverplaatsingen, zelfs al zijn deze verplaatsingen met een bedrijfsfiets;
  • geen voordelen alle aard voor het gebruik van een bedrijfsfiets indien de fiets ook wordt gebruikt voor woonwerkverkeer (incl. onderhoud- en stallingskosten);
  • forfaitaire aftrek van beroepskosten voor woonwerkverplaatsingen;
  • de vennootschap/werkgever mag de kosten voor de bedrijfsfiets (afschrijvingen, onderhoud- en stollingskosten) waarmee woonwerkverplaatsingen worden gedaan ten belope van 120% aftrekken.

Het fijne is dat deze fiscale voordeelmaatregelen ook gelden voor een elektrische fiets, ook wel pedelec of e-bike genoemd.

Wat is een elektrische fiets?

Voor de minister van financiën was er oorspronkelijk slechts sprake van een elektrische fiets indien de trapondersteuning beperkt is tot 25 km/u. (Vr. en Antw. Kamer 2015-2016, nr. 54-072, Vr. nr. 807 Van den Bergh, 3 februari 2016, p. 178). De snellere elektrische varianten met trapondersteuning tot 45 km/u, de zogenaamde speed pedelecs, worden voor de wegcode beschouwd als een bromfiets klasse B. Initieel kwamen zijn dus niet in aanmerking voor de genoemde fiscale gunstmaatregelen.

Omwille van de niet aflatende kritiek is het probleem nu wetgevend opgelost en kunnen ook speed pedelecs vanaf inkomsten 2017 (aanslagjaar 2018) genieten van dezelfde fiscale voordelen als gewone fietsen.

Fietsen mogen zelfs in beperkte mate zelfrijdend zijn en een ‘garageknop‘ (walk assist, park assist, vertrekhulp, …) vormt geen beletsel om van de fiscale voordelen te genieten.

Zijn in ieder geval geen fiets: elektrische steps, monowheels of hoverboards.

Mountainbikes en racefietsen zijn toch fietsen?

In de klassieke zin alleszins, maar fiscaal moet het toch genuanceerd worden. Dergelijke fietsen komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor de vrijstelling van voordelen alle aard wanneer een racefiets of mountainbike terbeschikkingstelling wordt gesteld door de werkgever.

De minister van financiën is namelijk van oordeel dat hiervoor enkel stadsfietsen en hybride fietsen, een kruising tussen een stads- en sportfiets, in aanmerking komen. (Vr. en Antw. Kamer 2016-2017, nr. 54-096, Vr. nr. 1247 Gilkinet, 18 oktober 2016, p. 255)

Kritiek?

Jazeker. Als men ook voor langere woonwerkverplaatsingen volwaardige alternatieven voor de auto wil aanmoedigen, zal de wetgever toch kleur moeten bekennen en ook nieuwe alternatieve verplaatsingsmiddelen een fiscale plek moeten geven. Milieuvriendelijke mobiliteit is ruimer dan fietsgebruik.

Elektrische steps en monowheels zijn  verplaatsingsmiddelen die in de ons omliggende landen heel vaak in het straatbeeld verschijnen en een perfecte aanvulling vormen op het openbaar vervoer.