Elektrische wagens, ondanks het vaak hoge prijskaartje, zien we ze meer en meer in ons straatbeeld. In België wordt elektrisch rijden immers fiscaal gestimuleerd door de overheid. Misschien is een elektrische wagen dus ook voor u als bedrijfsleider een opportuniteit?

Hierna alvast een kort overzicht van de belangrijkste fiscale regels.

Aankoop elektrische wagen

De kosten voor de aankoop van een elektrische wagen zijn 120% fiscaal aftrekbaar in de vennootschap. De vennootschap heeft m.a.w. recht op een bijkomende aftrek van 20% bovenop de werkelijke kosten en afschrijvingen in de boekhouding.

Om deze bijkomende 20% aftrek te behouden dient door de vennootschap te worden voldaan aan de zogenaamde onaantastbaarheids-voorwaarde: er moet een belastingvrije reserve geboekt worden. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt dit deel van de aftrek als winst van het boekjaar belast. Deze bijkomende aftrek is m.a.w. tijdelijk.  Indien de belastingvrije reserve wordt teruggenomen, bijvoorbeeld bij de ontbinding van de vennootschap, zal deze 20% alsnog worden belast.

Daarnaast heeft de Vlaamse regering beslist om vanaf januari 2016 een premie in te voeren van € 5.000,00 voor de aankoop van een 100% elektrische wagen.

Oplaadstation

De investering in een oplaadstation is eveneens voor 120% aftrekbaar in de vennootschapsbelasting, en gebonden aan voormelde onaantastbaarheidsvoorwaarde.

Bovendien hebben KMO’s recht op een investeringsaftrek van 4% indien zij in 2015 investeren in dergelijke oplaadstations voor elektrische wagens, op voorwaarde dat zij nieuw verworven zijn en rechtstreeks verband houden met de economische activiteit van de vennootschap, hetgeen voor bedrijfswagens het geval zal zijn.

De elektriciteitskosten zelf blijven – net als voor gewone brandstofkosten – beperkt aftrekbaar voor 75%.

Voordeel alle aard

Een bedrijfsleider zal voor het privégebruik van de wagen belast worden op het voordeel alle aard in zijn personenbelasting.

Dit voordeel van alle aard wordt in principe als volgt berekend:  cataloguswaarde x CO²-coëfficient x 6/7 x leeftijdsfactor.

Een elektrische wagen heeft echter géén enkele CO2-uitstoot zodat het minimumpercentage van 4% wordt toegepast.

Met een catalogusprijs € 100.000,00 bedraagt het voordeel voor de elektrische wagen:

Jaar 1: € 100.000,00 x 4% x 6/7 = € 3.428,57

(Jaarlijks wordt de cataloguswaarde verder verminderd met een bepaald percentage, afhankelijk van de leeftijd van de wagen, zodat het voordeel alle aard verder zal dalen.)

BIV en Verkeersbelasting

De Vlaamse regering heeft thans de tarieven voor de nieuwe, groenere verkeersbelasting vastgelegd. Elektrische wagens betalen vanaf 1 januari 2016 niet langer belasting op inverkeersstelling (BIV) of jaarlijkse verkeersbelasting. De nieuwe regeling geldt voor particuliere en bedrijfswagens.

U merkt het, de aankoop van een elektrische wagen opent voor u als bedrijfsleider heel wat perspectieven…