Goed nieuws voor Belgische particulieren die dividenden vanuit Frankrijk ontvangen!

In België betaalt u in principe 30% roerende voorheffing op dividenden. Maar ook Frankrijk belast deze dividenden nog eens via een bronheffing. Dit betekent een dubbele belasting op dezelfde inkomsten. Nochtans hebben Frankrijk en België al sinds jaar en dag een verdrag gesloten om dubbele belasting te vermijden (DBV) Toch bleek de fiscus zich hier in de praktijk niet aan te houden.

Het Hof van Cassatie heeft de fiscus nu opnieuw berispt in deze materie en geeft de belastingplichtige over de volledige lijn gelijk. De fiscus moet zijn meerdere  erkennen…

Huidig verdrag

In het huidig DBV tussen België en Frankrijk staat dat een dividend vanuit Frankrijk zowel in België als in Frankrijk mag worden belast, maar de Franse bronheffing niet meer dan 15% mag zijn. Volgens het Verdrag moet België een verrekening van 15% van het nettodividend toekennen.

FBB

Maar wat was dan wel het probleem van de Belgische fiscus?

Welnu, artikel 19 van het dubbelbelastingverdrag bepaalt hoe de dubbele belasting moet worden aangepakt. Het DBV van 1964 bepaalt namelijk dat de Belgische belasting verminderd wordt met het zogenaamde “FBB”, het forfaitair gedeelte van het de buitenlandse belasting. Volgens het Verdrag moet dit ook gebeuren onder de ‘door de Belgische wetgeving vastgestelde voorwaarden‘.

Laat daar nu net het schoentje wringen…  Sinds 1988 is het Belgische FBB-regime immers afgeschaft voor particulieren. De fiscus ging er dus vanuit dat ze de verrekening van 15% niet hoefde toe te passen.

Cassatie spreekt dit nu tegen en oordeelt dat België sowieso een FBB van 15% moet verekenen, ongeacht de afschaffing van het regime in de interne Belgische wetgeving.

Cijfervoorbeeld

Een particulier die vanuit Frankrijk een brutodividend van 100 euro ontvangt betaalt hierop in Frankrijk 15 euro bronheffing. Blijft er 85 euro over waarop hij in België nog eens 30% roerende voorheffing betaalt, oftewel 25,5 euro. Netto bleef er dus slechts 59,5 euro over van het brutodividend van 100 euro.

Voortaan zal de particulier slechts 15% betalen op 85 euro, oftwel 12,75 euro. Netto zal er dus voortaan 72,25 euro overblijven van het brutodividend.

Binnenkort een nieuw verdrag?

Intussen zijn Frankrijk en België aan het werken aan een nieuw DBV. Daarin zou het helaas niet meer mogelijk zijn om een deel van de Franse roerende voorheffing te recupereren. Verwacht wordt dat dit nieuw verdrag wel pas ten vroegste in 2022 in werking zal treden. Geniet dus van de fiscale pyrrusoverwinning zolang het duurt.