Het is bijna weer zover: binnenkort moeten de btw-plichtigen hun jaarlijkse klantenlisting indienen. Toch zijn bepaalde belastingplichtigen sinds kort vrijgesteld.

We zetten de belangrijkste voorwaarden voor u nog even op een rijtje.

Wat?

Een klantenlisting is een jaarlijkse lijst van de Belgische btw-nummers van alle klanten aan wie u goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt voor een bedrag van meer dan 250 euro (excl. btw).

Aan de hand van deze lijst kan de fiscus dus controleren hoeveel btw u van uw klanten m.b.t. het voorgaande jaar heeft ontvangen.

Klanten die enkel vrijgestelde handelingen verrichten in de zin van artikel 44 van het Btw-Wetboek (bijvoorbeeld dokters, verzekeringsmaatschappijen etc.) moeten niet worden opgenomen in de lijst.

De lijst vermeldt telkens per klant het totaalbedrag van de leveringen of diensten en het totaalbedrag van de btw.

Wanneer?

De klantenlisting moet elk jaar worden ingediend vóór 31 maart.

Dit kan elektronisch via http://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat .

Indien u uw activiteit heeft stopgezet, moet u eveneens een klantenlisting indienen binnen de drie maanden na de stopzetting.

Vrijstelling voor kleine ondernemingen

Vanaf 1 juli 2016 moet u niet langer een klantenlisting indienen wanneer u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:
1° u valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, én
2° uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting. Dit betekent dat uw klanten geen Belgisch btw-nummer hebben, of wél een Belgisch btw-nummer hebben maar uw jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch btw-nummer bedraagt niet meer dan 250 euro.

Let op!

De vrijstelling voor kleine ondernemingen geldt voor de klantenlistings vanaf het jaar 2016.

U moet dus nog steeds een klantenlisting indienen wanneer u:
– uw klantenlisting voor 2015 nog hebt niet ingediend, of
– uw activiteit hebt stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016.