Wanneer een ondernemer cateringkosten maakt in het kader van een publicitaire activiteit, worden deze beschouwd als reclamekosten. Dergelijke cateringkosten zijn voortaan ook in de directe belastingen 100% aftrekbaar.

In een eerdere bijdrage gaven we al aan dat de cateringkosten op een event met een publicitair doel inzake btw al volledig aftrekbaar zijn. De minister van Financiën trekt deze visie dus nu ook door in de directe belastingen.

Receptiekosten vs kosten van onthaal

In de directe belasting geldt er een aftrekbeperking van 50% voor receptiekosten (art. 53, 8° WIB’92). Kosten van catering voor een bedrijfsevent kunnen in principe onder deze aftrekbeperking vallen.

Inzake btw bestaan gelijkaardige aftrekbeperkingen. Het gaat hierbij over kosten van onthaal waarop geen btw-aftrek kan worden toegepast (art. 45, §3, 4° van het WBTW), evenals op kosten van logies, spijzen en dranken (art. 45, §3, 3° WBTW, verwijzend naar artikel 18, §1). Bedoeld zijn het verschaffen van spijzen en dranken in restaurants en cafés, meer algemeen  wanneer beroep wordt gedaan op cateringdiensten.

Publiciteit

Maar indien u bijvoorbeeld een bedrijfsevent organiseert om een nieuw product te lanceren of media-aandacht te krijgen heeft dit een duidelijk publicitair doel. Het betreft dan in wezen reclame. En voor publiciteitskosten geldt de aftrekbeperking niét, reclamekosten zijn dus volledig aftrekbaar.

Onder druk van de rechtspraak van het Hof van Cassatie, is de fiscus in 2015 uiteindelijk gezwicht op het vlak van btw. Cateringkosten in het kader van een event met een publicitair doel (reclame) zijn dus sindsdien wel aftrekbaar voor de btw (Beslissing E.T. 124.247, 13 maart 2015, Fisc. Act 2015, 12/1 en 13/1).

Harmonisatie btw en inkomstenbelasting

Maar op vlak van inkomstenbelasting bleef de fiscus voet bij stuk houden. De fiscus argumenteerde immers steeds dat kosten van onthaal inzake btw en receptiekosten inzake directe belasting een verschillende lading dekken.

Tot nu.

In een antwoord op een Parlementaire vraag bevestigt de minister van Financiën de aftrek van cateringkosten bij een event in de inkomstenbelasting (Mond. vr. nr. 23784, Johan Klaps, 14 maart 2018, Kamercomm. Fin., Criv 54, Com 844, 6).

Vanwaar de kentering?

Met het nieuwe standpunt komt de minister tegemoet aan de belofte uit het regeerakkoord om de regels inzake btw en inkomstenbelasting te harmoniseren.

Voortaan is er een 100% aftrek als beroepskost voor de cateringkosten die een ondernemer maakt voor een event waarbij hij bestaande of potentiële klanten uitnodigt én dat hoofdzakelijk de verkoop van producten of diensten tot doel heeft.

Men moet dus kijken naar het doel van de kosten (= reclame) en niet zozeer naar de aard (= spijzen en dranken). Zowel voor  inkomstenbelasting als btw moeten de kosten voor zo’n cateringevent dus beschouwd worden als aftrekbare reclamekosten en niet als receptiekosten.