Recent werd een nieuwe Europese btw-richtlijn gepubliceerd (Richtlijn 2016/1065/EU) over de alom door handelaars aangeboden cadeaubon.

Deze richtlijn zal evenwel pas uitwerking hebben op 1 januari 2019. Het goede nieuws is dat België nu reeds in regel is met deze nieuwe Europese richtlijn.

Hierna gaan we dieper in op de boekhoudkundige verwerking en de btw-behandeling.

Cadeaubonnen: verschillende types

Cadeaubonnen zijn in eerste instantie geen levering van goederen, noch een dienstverstrekking. Pas bij verbruik van de bon wordt het duidelijk.

De houder van de bon heeft immers het recht op een bepaalde levering van goederen (in een shopping center koopt u bijvoorbeeld een paar schoenen met de bon) of het verstrekken van een dienst (in een restaurant eet u lekker gratis met de bon).

Voor de btw is er nog een bijkomend verschil. Bij de zogenaamde enkelvoudige bonnen is het vooraf duidelijk welke btw er verschuldigd zal zijn; bij de bonnen voor meervoudig gebruik is het pas duidelijk bij de effectieve inwisseling ervan.

Enkelvoudig bruikbare cadeaubon

Bij deze cadeaubon is het dus vooraf geweten hoeveel btw er verschuldigd zal zijn als de bon ingewisseld wordt.

Indien u een cadeaubon verkrijgt bij een schoenenwinkel is het toepasselijk btw-tarief van 21% dus bij uitgifte bekend. Bij deze cadeaubonnen is de btw dan ook verschuldigd op het moment waarop de bon verkocht wordt.

De handelaar/verkoper van deze cadeaubon dient de verschuldigde btw dus op te nemen in zijn toepasselijke aangifte van verkoop van de cadeaubon, ook al werd de bon nog niet verbruikt. Op het moment van effectief verbruik van de bon is er uiteraard geen enkele btw-implicatie meer.

Boeking:

Debet 570 Kas 121,00

@ Credit 700 Verkopen 100,00

@ Credit 451 Btw op verkopen 21,00

Meervoudig bruikbare cadeaubon

Bij deze bon is er op het moment van verkoop geen zekerheid over de btw die verschuldigd zal zijn.

Stel, u verkoopt als handelaar een cadeaubon in uw boekenwinkel. Naast boeken verkoopt u ook cd’s en dvd’s. Voor boeken geldt een btw-tarief van 6%, voor cd’s en dvd’s een tarief van 21%. Bij deze cadeaubonnen wordt de btw dus pas verschuldigd als ze worden ingewisseld in de winkel, omdat op dat moment het duidelijk is welk btw-tarief van toepassing is.

Boeking bij uitgifte:

Debet 570 Kas 250,00

@ Credit 493 Over te dragen opbrengsten  250,00

Boeking bij inwisseling:

Debet 493 Over te dragen opbrengsten 250,00

@ Credit 70 Verkopen 6% 150,00

@ Credit 70 Verkopen 21% 75,21

@ Credit 451 Btw op verkopen 24,79 (zijnde 150 x 6% btw + 75,21 x 21% btw)

Cadeaubon wordt niet verbruikt?

De (eventuele) aangegeven verschuldigde btw bij enkelvoudig gebruik kan dus teruggevorderd worden in de btw-periode waarin de cadeaubon komt te vervallen.

Boeking bij enkelvoudig gebruik:

Debet 700 Verkopen 100,00

Debet 411 Terug te vorderen btw 21,00

@ Credit 74 Diverse bedrijfsopbrengsten 121,00

Boeking bij meervoudig gebruik:

Debet 493 Over te dragen opbrengsten 250,00

@ Credit 74 Diverse bedrijfsopbrengsten 250,00