Bestuurders, zaakvoerders of vereffenaars van een vennootschap die hun mandaat uitoefenen middels een rechtspersoon genieten tot op vandaag van een bijzonder keuzestelsel inzake btw. De bestuurder-rechtspersoon heeft immers het recht om zijn bestuurshandelingen al dan niet aan btw te onderwerpen.

Bestuurders-rechtspersonen kunnen niet meer kiezen

Mede onder druk van de Europese Commissie werd in 2014 door de btw-administratie beslist om deze keuzemogelijkheid af te schaffen. Voortaan zouden bestuurdersbezoldigingen verplicht moeten worden onderworpen aan btw.

De nieuwe regeling diende in werking te treden vanaf 1 januari 2015, maar werd algauw  uitgesteld tot 1 januari 2016 (beslissing nr. ET 125.180 van 20 november 2015).

Dit uitstel gaf de belastingplichtige nog wat tijd om zich voor te bereiden op de nakende wijziging. Bovendien zou een circulaire de concrete praktische implicaties en alternatieven kunnen verduidelijken.

Eén van de mogelijke alternatieven bestaat in het oprichten van een btw-eenheid. Door de oprichting van een btw-eenheid zullen de  handelingen tussen de leden van een eenheid immers plaatsvinden buiten de btw-sfeer  zodat ook geen btw moet worden aangerekend op bestuurshandelingen. Om een btw-eenheid te kunnen oprichten is onder meer vereist dat er een financiële, economische en organisatorische verbondenheid bestaat tussen alle de leden van de eenheid.

Uitstel maar geen afstel

In dit verband is het nog steeds wachten op de circulaire en nadert de deadline van 1 januari 2016 met rasse schreden.

Daarom heeft de FOD Financiën uiteindelijk beslist om de invoering van deze regeling nogmaals uit te stellen en dit tot 1 april 2016. Dat blijkt uit het bericht van 23 november 2015 dat op de website van de FOD Financiën werd gepubliceerd.

De circulaire – die hopelijk wat duidelijkheid zal scheppen voor de praktische problemen in het kader van de belastbare bestuurdersbezoldigingen – zou eerstdaags worden gepubliceerd. Wait and see.

Tot 1 april 2016 kunnen bestuurdersbezoldigingen dus nog zonder btw worden betaald en krijgen de nieuwe btw-belastingplichtigen de kans om zich aan te passen aan de nieuwe regels.