Vanaf 1 juni 2016 zijn vennootschappen-bestuurders btw-plichtig. Dit betekent dat er op de bestuurdersvergoedingen 21% btw moet worden aangerekend. In heel wat gevallen kan de vennootschap die de bestuurdersbezoldiging moet uitbetalen deze btw recupereren via haar periodieke btw-aangifte.

Maar wat indien de vennootschap die de bestuurdersbezoldiging uitkeert deze btw niet kan recupereren? Denk maar aan patrimoniumvennootschappen of btw-plichtigen zonder recht op aftrek (bijvoorbeeld in de medische sector, verzekeringssector etc.).

De oprichting van een btw-eenheid kan misschien wel dé oplossing zijn voor deze nieuwe btw-kost.

Principe btw-eenheid

Het principe is heel eenvoudig; de leden van eenzelfde eenheid wordt beschouwd als één belastingplichtige. Het voordeel daarbij is dat tussen de leden van de eenheid, in hun onderlinge prestaties, bijvoorbeeld bij onroerende verhuur, geen btw moet worden aangerekend.

Het recht op aftrek van de btw-eenheid zal beoordeeld moeten worden op basis van alle externe handelingen (naar derden toe) van de btw-eenheid.

Concreet kunnen de patrimoniumvennootschap en de bestuurder-werkvennootschap samen één btw-eenheid vormen. Zij hoeven dus ook op die onderlinge bestuurdersvergoedingen geen btw aan te rekenen.

Voorwaarden

Voor de oprichting van een btw-eenheid moeten echter een aantal voorwaarden cumulatief worden vervuld. Zo moeten de verschillende leden financieel, economisch en organisatorisch met elkaar verbonden zijn.

  • Financieel

Aan de voorwaarde van financiële verbondenheid is voldaan als er tussen de leden in rechte of in feite een controleverhouding bestaat. Voor de fiscus volstaat het dat een vennootschap 10% of meer van de maatschappelijke rechten van een andere vennootschap bezit.

  • Economisch

Er is sprake van een economische verbondenheid tussen de verschillende leden indien hun voornaamste activiteiten van dezelfde aard zijn of elkaar aanvullen of elkaar beïnvloeden.  Of nog, indien zij kaderen in het nastreven van een gezamenlijk economisch doel of indien de werkzaamheid van de ene belastingplichtige  wordt uitgeoefend ten behoeve van de anderen.

  • Organisatorisch

Indien de verschillende leden onder een gemeenschappelijke leiding of de leden hun werkzaamheden organiseren in gemeenschappelijk overleg of de leden onder de controlebevoegdheid van één person staan.

Optioneel of verplicht ?

Het toetreden tot een btw-eenheid is een optie en dus geeen verplichting. Indien echter een vennootschap die reeds lid is van de eenheid een rechtstreekse participatie heeft van meer dan 50% in een vennootschap moet zij ook verplicht worden opgenomen in de eenheid.

***

Lijkt een btw-eenheid ook iets voor uw vennootschap? Hebt u vragen omtrent de invoering van een btw-eenheid aternio helpt u graag verder.