Verlegging van btw-heffing en douanerechten bij invoer: boekhoudkundige verwerking

De Commissie voor boekhoudkundige normen bespreekt in haar advies 2017/05 de…


Gewijzigde voorstelling van bestellingen in uitvoering

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bespreekt de gewijzigde presentatie in…


Consortium: groottecriteria en consolidatieplicht

Een vennootschap die tot een consortium behoort, zal bij het opmaken van de…


De ‘uitgestelde werking’ bij kleine-en microvennootschappen

In een vorig artikel werden de (gewijzigde en nieuwe) criteria toegelicht…


Aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bespreekt de situatie waarbij een…


Financieel plan en het belang ervan

Als een nieuwe vennootschap wordt opgericht, dan rust op de oprichters van een…


Waarderingsregels wijzigen, mag dat zomaar ?

Waarderingsregels zijn de regels of afspraken die elke vennootschap maakt…