Verlegging van btw-heffing en douanerechten bij invoer: boekhoudkundige verwerking

De Commissie voor boekhoudkundige normen bespreekt in haar advies 2017/05 deā€¦


Gewijzigde voorstelling van bestellingen in uitvoering

DeĀ Commissie voor Boekhoudkundige Normen bespreekt de gewijzigde presentatie inā€¦


Consortium: groottecriteria en consolidatieplicht

Een vennootschap die tot een consortium behoort, zal bij het opmaken van deā€¦


De ā€˜uitgestelde werkingā€™ bij kleine-en microvennootschappen

In een vorig artikel werden de (gewijzigde en nieuwe) criteria toegelichtā€¦


Aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop

DeĀ Commissie voor Boekhoudkundige Normen bespreekt de situatie waarbij eenā€¦


Bedrijfswagen en solidariteitsbijdrage

Dat de overheidsinstanties volop bezig zijn met het digitaliseren van data enā€¦


Financieel plan en het belang ervan

Als een nieuwe vennootschap wordt opgericht, dan rust op de oprichters van eenā€¦


Waarderingsregels wijzigen, mag dat zomaar ?

Waarderingsregels zijn de regels of afspraken die elke vennootschap maaktā€¦