Elektrische wagens: ook voor u een opportuniteit?

Elektrische wagens, ondanks het vaak hoge prijskaartje, zien we ze meer en meer…


Fiscaal domicilie, wat zijn de criteria ?

In een zaak voor het Hof van Beroep te Gent (arrest dd. 16 juni 2015) werd de…


Frans tweede verblijf aangeven op basis van ‘valeur locative’

Overeenkomstig het Wetboek Inkomstenbelasting moet het inkomen van een…


Hoofdelijke aansprakelijkheid bouwheer voor fiscale en sociale schulden

In het kader van de strijd tegen de sociale en fiscale fraude werd het regime…


Mag fiscus computerbestanden zonder toestemming kopiëren ?

In twee vonnissen van 6 februari 2015 heeft de rechtbank te Leuven beslist dat…