Niet-concurrentiebeding kan door rechter worden gematigd

"Eenieder heeft de vrijheid om de handel, het beroep, de kunst of ambacht uit…


Vraag om inlichtingen: meewerken of zwijgen?

Stel dat u naar aanleiding van een fiscale controle een vraag om inlichtingen…


Kaaimantaks laat zijn tanden zien

Met ingang van 1 januari 2015 werd in België de zogenaamde kaaimantaks…


Wederbeleggingstermijn gespreide taxatie: datum compromis telt

Volgens de bepalingen opgenomen in artikel 47 WIB'92 kunnen bepaalde…


Flexi-jobs: gunstmaatregel voor horeca

Horecazaken kunnen vanaf 1 december 2015 gebruik maken van flexi-jobs en van…


Bestuurders-rechtspersonen en btw - uitstel tot 1 april 2016

Bestuurders, zaakvoerders of vereffenaars van een vennootschap die hun mandaat…


Bijzondere liquidatiereserve aanslagjaar 2014 doe het nu al !

Bij Programmawet van 19 december 2014  werd voor KMO's een regime ingevoerd om…


Transfer Pricing – België beraadt zich: implementatie verplichte documentatie

In juli 2013 werkte de OESO een plan uit dat agressieve belastingplanning of…


Elektrische wagens: ook voor u een opportuniteit?

Elektrische wagens, ondanks het vaak hoge prijskaartje, zien we ze meer en meer…


Fiscaal domicilie, wat zijn de criteria ?

In een zaak voor het Hof van Beroep te Gent (arrest dd. 16 juni 2015) werd de…