Aandelen verworven tijdens het huwelijk: eigen of gemeenschappelijk vermogen?

Een huwelijk brengt een aantal wettelijk opgelegde rechten en plichten met zich…


Pro deo-diensten worden onderworpen aan 21% btw

Blijkens een bericht van de FOD Financiën zijn de pro deo-diensten van…