Onbeslagbaarheid van de gezinswoning.

In tijden van Corona is de zoektocht naar een adequate bescherming tegen…


Gedwongen uitvoering in tijden van Covid-19

De Belgische wetgever blijft zorgen voor tegemoetkomingen en steunmaatregelen…


All eyes on Facebook! Of toch ook op het doorsnee Belgisch bedrijf?

GDPR en de impact op uw rechten tijdens een fiscaal onderzoek. GDPR en het nut…


algemene vergadering

Iedereen toegelaten op de algemene vergadering of VIP's only?

Moet het bestuur de blote eigenaar uitnodigen voor de jaarlijkse algemene…


Regularisatie van een onregelmatige quasi-inbreng

Wie vroeger een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)…


Individuele onderzoeksbevoegdheid, "do it right"

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) bepaalt dat,…


winwinlening

Winwinlening krijgt een update

De winwinlening is op zich niets nieuws. Het Vlaams Gewest kent een…


continuiteit

De aandeelhouder legt het bijltje †

Ons erfrecht heeft weinig oog voor de continuïteit van een onderneming. Een…


Notarieel testament: dictée is zo passé

Het dicteren van een testament aan de notaris is passé. Sinds 1 september 2020…


Our house, in the middle of our street. Het verlaagd verkooprecht.

"Our house, in the middle of our street Our house, it has a crowd There's…