NV met twee bestuurders: is dat nog wel ok?

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet in drie 'nieuwe'…


Wat na de afschaffing van het directiecomité?

De statuten van naamloze vennootschappen verwijzen vaak nog steeds naar de…


Kan ik als leverancier de prijs heronderhandelen?

Ondernemers zien zich ingevolge de covid19 maatregelen vandaag geconfronteerd…


Leg ons uw aandelenregister maar eens voor.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft het vroegere…


belangenconflict

Het belang van het belangenconflict

De wetgever heeft de procedure inzake belangenconflicten onder het WVV meer…


Een zoveelste aflevering in de UBO-register saga

Zoals reeds aangegeven in onze eerdere blogpost, voorziet het KB van 23…