Love thy neighbour as thyself. Burenhinder in het nieuwe goederenrecht.

Het leerstuk van de burenhinder heeft met de invoering van het nieuwe…


Mede-eigendom: btw-aftrek en facturatie VME

Een ons allen gekend straatbeeld: een grote appartementsblok waarbij de ruimtes…


Belastingschulden na aandelenoverdracht bij VOF

Het Hof van Cassatie is duidelijk over de hoofdelijke aansprakelijkheid van de…


Het financieel plan: een aardig klusje voor zowel oprichters als notarissen

Eerder berichtten wij reeds over de formele vereisten voor de opmaak van een…


(R)evolutie van de boekhouding en factuur als bewijsmiddel.

De wetgever heeft de laatste jaren - spijts politieke strubbelingen en…


Erkenning als beroepsvereniging niet langer vanzelfsprekend

Op 30 juli 2021 is het uitvoeringsKB van 7 juli 2021 inzake de weerlegging van…


Snelheidsduivel met een vennootschap: the postman sometimes rings twice.

De hardwerkende zelfstandige gunt zichzelf wel eens een cadeautje in de vorm…


Het WVV: niet vergeten, ook de VZW doet mee!

Met de invoering van het Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) is ook…


Gevonden voorwerpen: finders keepers?

Op 1 september 2021 treedt het boek 'goederen' van het nieuwe Burgerlijk…