renovatie

Renovatie aan 6% btw: verklaring op factuur vervangt attest

Sinds 1 januari 2022 is een uitgebreide vermelding op de factuur verplicht bij…


Gesleutel aan verlaagde roerende voorheffing op dividenden

Op 12 januari 2022 heeft de Kamer in plenaire zitting een wetsontwerp…


verbeurdverklaring

Verbeurdverklaring lastens een derde: het zal je maar overkomen

Het zal je maar overkomen, door een strafprocedure als bonafide derde getroffen…


Let's get digital! FOD Financiën ziet e-Box zitten.

Vanaf 1 januari 2025 gebeurt de uitwisseling van informatie tussen de FOD…


buitenlandse notariële schenkingen

Sire, er zijn geen grenzen meer bij notariële schenkingen

Sinds 15 december 2020 moeten alle buitenlandse notariële schenkingsakten van…


Manu Lemmens

In memoriam: Manu Lemmens

Manu Lemmens is zaterdag 16 januari 2021 thuis overleden. Hij werd net geen 79…


Waarom een voordeel niet zo maar een divers inkomen is ...

De stelling is misschien een beetje vreemd, toch is ze uit het fiscale leven…


cybercrime

Cybercrime en pandemie, trap niet in de val

We leven in bijzonder tijden. Covid-19 verontrust onze persoonlijke en…


erfenisbejaging

Een erfenis is geen jachttrofee, stropers opgelet!

Erfenisbejaging is als zonder toestemming jagen of dieren stelen op het terrein…


wettelijke samenwoning

Opgepast bij overstap van feitelijke naar wettelijke samenwoning

Ongehuwde partners die samenwonen kunnen een overeenkomst sluiten waarin zij…