Is de kaasroute een doodlopend straatje?

De “kaasroute” verwijst naar schenkingen of andere overdrachten van roerende…


weigering levensonderhoud ontbinding

Weigering tot verschaffen van levensonderhoud aan schenker houdt risico in

Veel zaken in het leven bestaan uit drie elementen. Zo ook de gronden van…


kennisgeving

Schrik niet als u van uw accountant een kennisgeving ontvangt

Als ondernemer of bestuurder wil u natuurlijk dat alles goed gaat met uw…


Ik ben onderneming dus ik ben boekhoudplichtig

Het Wetboek van Economisch Recht (WER) onderwerpt heel wat personen, lichamen…


Betalingstermijn beperken om liquiditeitspositie te verbeteren

Liquiditeit van ondernemingen, in het bijzonder bij KMO's, is een…


Samenwoning, een verplichting bij wettelijke samenwoonst?

Er zijn tussen mensen heel wat vormen van samenwoning denkbaar. Wat het…


Hoe is het gesteld met het netto-actief van uw besloten vennootschap?

Netto-actief, het is an sich geen nieuw begrip. Minstens zou iedereen die…


Liquiditeitstest in de besloten vennootschap: een test teveel?

Met de intrede van het  nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen…


Crowdfunding: hoe verwerken in de boekhouding

Crowdfunding is ook in België eindelijk uit de obscuriteit verdwenen. Het…


Eigendomsvoorbehoud: de Pandwet zorgt voor extra zekerheid

De huidige Pandwet is in werking getreden op 1 januari 2018. De hervormde wet…