Restschenking en familiale vennootschap

Restschenking en familiale vennootschap. Hoe verenigen die twee zich met…


Samenwonen of niet: hoe streng is het echtelijke dak?

Verliefd, verloofd, getrouwd. Huisje, tuintje, kindje. Spreekwoorden in…


Een partner maar geen kinderen: wie erft en wie niet?

In een eerdere bijdrage gingen we in op de situatie dat u alleenstaand bent en…


Vruchtgebruik: wettelijke voortzetting, terugval of aanwas?

Vruchtgebruik. Bekend, bemind en vanzelfsprekend voor velen, soms…


Alleenstaand en geen kinderen? Wie erft en wie niet?

U denkt aan vermogensplanning. Check! Dat is de eerste stap: u staat open voor…


Zorgvolmacht uitgebreid naar persoon en maatschap

In een eerdere bijdrage kwamen de basisprincipes van de zorgvolmacht reeds aan…


Aansprakelijkheid van bestuurders in het nieuwe vennootschapsrecht

Over het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna afgekort…


Het beding van aanwas in de fiscale praktijk

In een eerdere bijdrage werd het aanwasbeding (en de tontine) reeds uitvoerig…


Hoe omgaan met voorwaarden in de aangifte nalatenschap?

Wanneer iemand overlijdt moet er een aangifte van nalatenschap ingediend…


Schenken of toch niet. Al gedacht aan een volmachtschenking?

De schenking wordt courant gebruikt en vormt een interessante manier om bij…