Het is bijna fin de carrière voor het attest basiskennis bedrijfsbeheer. Vanaf 1 september 2019 wordt het attest immers naar de prullenmand verwezen.

Het ontwerp van decreet tot opheffing van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer werd principieel goedgekeurd op 14 juli 2017. Het is nu nog even wachten tot alle formaliteiten doorlopen zijn, vooraleer het effectieve decreet kan worden uitgevaardigd.

Historiek

Bij de 6e Staatshervorming van 1 juli 2014 werd de bevoegdheid inzake vestigingswetgeving overgedragen van het federale niveau naar de gewesten.

Die wetgeving voorziet (momenteel) dat elke kleine of middelgrote onderneming, dan wel iedereen die in Vlaanderen een zelfstandige activiteit wil uitoefenen, de basiskennis bedrijfsbeheer moet kunnen bewijzen. Enkel de vrije beroepen en de beroepen met een eigen reglementering op het gebied van de basiskennis van het bedrijfsbeheer zijn vrijgesteld.

Onder druk van de Europese Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement kwam de huidige vestigingswetgeving echter onder druk te staan en was een bijsturing noodzakelijk.

Motivering

De drijfveren om de huidige regelgeving aan te passen zijn velerlei, waarvan de voornaamste kunnen samengevat worden als volgt:

  • De huidige reglementering wordt aanzien als een vorm van discriminatie voor de Vlaamse ondernemer. Geen enkele andere EU-Lidstaat legt namelijk de wettelijke vereiste op om een bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer voor te leggen. Onder invloed van Europese regelgeving wordt de verplichting bovendien niet opgelegd aan EU-onderdanen die zich in Vlaanderen willen vestigen, waardoor de Vlaamse ondernemer strenger wordt behandeld dan zijn EU-collega’s.
  • Het attest basiskennis bedrijfsbeheer was destijds mede in het leven geroepen om het aantal faillissementen (vooral bij starters) te beperken. Uit ervaring is echter gebleken dat het geen voldoende adequaat middel is om faillissementen effectief tegen te gaan.
  • De inhoud en de vorm van de wettelijke vereisten met betrekking tot het attest basiskennis bedrijfsbeheer garanderen ook niet voldoende ondernemerscompetenties. De vereisten werden door de praktijk namelijk uitgehold. Zo leveren sommige diploma’s sowieso een attest op of kan het volstaan dat voldoende praktijkervaring wordt aangetoond om te mogen starten.

Actieplan

Het is de bedoeling dat zelfstandigen meegroeien met de competenties van de toekomst, waardoor een meer continue ondersteuning op termijn nuttiger lijkt dan wanneer een eenmalig attest als uitgangspunt wordt genomen.

Zo zal er een actieplan komen dat zal voorzien in op maat gemaakte en praktijkgerichte opleidingen bedrijfsbeheer en -management, die zowel dienstig kunnen zijn bij de start van de onderneming/zelfstandige activiteit als doorheen de hele zelfstandige loopbaan.

Inwerkingtreding

Het ontwerp van decreet voorziet dat de nieuwe regeling in werking treedt op 1 september 2019.

In de tussentijd zal de huidige wetgeving met betrekking tot het attest basiskennis bedrijfsbeheer dus wel nog gerespecteerd moeten worden.