Gelet op de zware belasting op arbeid in België gaan meer en meer werknemers op zoek naar alternatieve verloning voor hun werknemers. Een van die fiscaal interessante verloningen is de “ bonus voor diensten aan huis ”. Zo kan de werkgever de poetsvrouw of  tuinman van zijn werknemer betalen.

Wat?

De werkgever dient met een dienstenbedrijf een overeenkomst af te sluiten voor een bepaald budget dat het mogelijk maakt een aantal werkuren af te nemen voor de uitvoering van diensten aan huis. Het gaat daarbij voornamelijk over  schoonmaakdiensten, diensten geleverd door huishoudpersoneel, chauffeurs, tuinmannen en diensten aangaande kleine klusjes (loodgieterij, elektriciteitswerken, schilderwerken,…).

Voordeel alle aard

De werkgever kan aan haar werknemers of bedrijfsleiders deze werkuren aanbieden, waarbij de werknemer of bedrijfsleider belast zal worden voor een voordeel van alle aard. Dit voordeel van alle aard wordt forfaitair bepaald.

De werknemer of bedrijfsleider zal via de werkgever de dienst moeten aanvragen bij het dienstenbedrijf, dewelke via een systeem van onderaannemers het nodige doet om de gevraagde dienst te laten uitvoeren. De betaling van de dienst gebeurt door de werkgever aan het bedrijf dat op zijn beurt de uitvoerder betaalt. Het forfait bedraagt slecht 3,50 EUR per uur. Deze waarde is gebaseerd op de waarde van een ‘dienstbode’ die gratis ter beschikking gesteld wordt van een werknemer/bedrijfsleider.

Conclusie

Het is een win-winsituatie voor zowel de werknemer als de werkgever. Zo zijn de sociale bijdragen voor de werkgever sterk verlaagd en worden de werknemers aan een gunstig fiscaal tarief belast.

Deze nieuwe vorm van verloning biedt heel wat mogelijkheden om het dagelijks comfort van de werknemer te verbeteren doordat hij op een financieel voordelige wijze beroep kan doen op bekwame dienstverleners zonder hiervoor al te veel inspanning te moeten leveren inzake beschikbaarheid en administratie.

Gelet op de beperking inzake het aantal fiscaal aftrekbare dienstencheques, kan deze formule zeker een goede aanvulling zijn voor werknemers die reeds het maximale bedrag / aantal dienstencheques hebben benut.

Bron: Fiscale Wenken 2016/39