Doe een beroep op aternio voor professioneel advies en krijg tot 40% van de kostprijs terugbetaald via de KMO-portefeuille! Gefundeerd fiscaal- & juridisch advies kan kmo’s voor vele jaren op weg zetten naar een succesvolle toekomst. Vaak vormen budgettaire overwegingen evenwel een rem om dit advies in te roepen.

Dankzij de KMO-portefeuille kunt u echter een subsidie bekomen waardoor niets uw toekomst nog in de weg staat …

Wat is de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse overheid en heeft als doel om dit aan ondernemers jaarlijks  toe te kennen om de groei van hun onderneming te stimuleren op vlak van ondernemen, innoveren en internationaliseren. De KMO-portefeuille is een gebruiksvriendelijke webtoepassing die het ondernemers mogelijk maakt jaarlijks 10.000 tot 15.000 euro subsidies aan te vragen voor opleiding en advies bij erkende dienstverleners. aternio is een erkende dienstverlener voor de pijler ‘Advies’.

Voor welk advies?

Het advies dient in eerste instantie om uw onderneming vooruit te helpen. Het betreft een schriftelijke raadgeving bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren en stelt u in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor uw bedrijf.Concreet kan het gaan over volgende zaken: een analyse van een investeringsproject, herstructurering van uw intercompany relaties, advies aangaande samenwerkingsvormen, …

Hoeveel subsidies kan ik krijgen?

Als kleine onderneming bedraagt het steunpercentage: 40% met als steunplafond 10.000 euro

Als middelgrote onderneming bedraagt het steunpercentage: 30% met als steunplafond 15.000 euro

Een kleine onderneming heeft een maximum omzet of balanstotaal van 10 miljoen euro en niet meer dan 50 werknemers (VTE).

Een middelgrote onderneming heeft een maximum omzet van 50 miljoen euro of balanstotaal van 43 miljoen euro en niet meer dan 250 werknemers (VTE).

Hoe de subsidie aanvragen?

Hoe je de subsidie dient aan te vragen staat haarfijn uitgelegd op www.kmo-portefeuille.be (doorklikken naar kmo-portefeuille voor ondernemers). Neem gerust ook contact op met aternio. Wij bezorgen jou met plezier een handleiding om jouw aanvraag succesvol in te dienen.