Franse baksteen in Belgische vennootschapsmaag

Wat zijn de fiscale gevolgen wanneer een Belgische vennootschap een onroerend goed verwerft in Frankrijk. Investeren in…

Hoe is het gesteld met het netto-actief van uw besloten vennootschap?

U doet maar beter geen uitkeringen in uw besloten vennootschap zonder dat u het netto-actief én het onbeschikbare eigen…

Vergunningsplicht? Vroeger wel, nu niet meer of toch opnieuw?

Een omgevingsvergunning is nodig voor het verkavelen van gronden. De administratieve vereenvoudiging wordt ongedaan…

Uittreden uit een besloten vennootschap: welkom in de duiventil.

De statuten van een besloten vennootschap kunnen het uittreden lasten het vennootschapsvermogen mogelijk maken. Wat…

Liquiditeitstest in de besloten vennootschap: een test teveel?

Het verdwijnen van kapitaal in de besloten vennootschap heeft een prijs. Vooral de liquiditeitstest zal zorgen voor…

Onderhoudsgeld gestort aan een persoon in het buitenland

Betaalt u onderhoudsgeld aan uw kinderen of ex-partner in het buitenland? Verzeker u van de fiscale aftrekbaarheid en…

Fiscale controle, wie is er aan de beurt?

Net als de voorbije jaren kondigt de fiscus aan welke situaties de kans op fiscale controle reëel maken. Wat zijn de…

Crowdfunding: hoe verwerken in de boekhouding

Crowdfunding is niet alleen mogelijk voor de financiering van filantropische of culturele projecten maar ook om…

Algemene voorwaarden en het nieuwe bewijsrecht

Het bewijsrecht is van belang wanneer een onderneming haar algemene voorwaarden of haar factuurvoorwaarden…

Restaurant en all-in menu: wat met de btw?

Het btw-tarief voor restaurant- en cateringdiensten is sinds 2010 verlaagd van 21% naar 12%. Dit geldt enkel voor eten,…

Eigendomsvoorbehoud: de Pandwet zorgt voor extra zekerheid

De Pandwet zorgt voor meer zekerheid op het vlak van eigendomsvoorbehoud van roerende goederen. Let echter op met…

Schatting onroerend goed bij overlijden: bindend voor Vlabel

Voor overlijdens vanaf 1 april 2019 kan u Vlabel verzoeken een eenzijdige en gratis waardering te maken van onroerende…

events

SALES EN DIENSTVERLENING VANUIT VERBONDENHEID

In een interactieve sessie maak je kennis met een aantal invalshoeken en methodieken waarbij de klant of prospect en de meerwaarde ervan centraal staan.

FISCALE KNIPPERLICHTEN

Een korte en bondige bespreking van actuele topics in het kader van vennootschapsbelasting en btw.