Huurachterstal: kan huren zonder te betalen blijven duren?

De huurder geniet bescherming van het Burgerlijk Wetboek. Maar hoe zit het met de bescherming van de verhuurder? Wat…

Cash pooling: vele kleintjes maken een groot

Bij cash pooling gaat het om een vorm van centraal kas- of thesauriebeheer van vennootschapsgroepen. Maar wat houdt die…

Vastgoedvennootschap en fiscaal gunstig schenken of vererven

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) lijkt haar invulling van de activiteitsvoorwaarde bij een vastgoedvennootschap te…

Hebt u het contract op een juiste wijze ondertekend?

Een gewaarschuwd bestuurder is er twee waard. Bij ondertekening is het aangewezen om steeds mee te noteren in welke…

Streep door effectentaks: wat betekent dit voor u?

De notoire effectentaks is vernietigd. De belasting is discriminerend en onverenigbaar met het grondwettelijk…

Zwijgen is niet toestemmen: klik hier voor cookies

Vooraleer een website cookies mag plaatsen op het toestel van de gebruiker, moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan…

Schatting onroerend goed bij overlijden: bindend voor Vlabel

Voor overlijdens vanaf 1 april 2019 kan u Vlabel verzoeken een eenzijdige en gratis waardering te maken van onroerende…

Geen geld? Dan maar arbeid inbrengen in de besloten vennootschap?

Inbreng van nijverheid is een inbreng buiten kapitaal. De inbreng hoort dus thuis in de klasse 0, bij de rechten en…

Duolegaat afgeschaft, maar goede vrienden gaan er op vooruit

Het duolegaat wordt afgeschaft maar tegelijkertijd kunnen goede vrienden voortaan erven aan een lager tarief, wat dan…

Franse baksteen in Belgische vennootschapsmaag

Wat zijn de fiscale gevolgen wanneer een Belgische vennootschap een onroerend goed verwerft in Frankrijk. Investeren in…

Hoe is het gesteld met het netto-actief van uw besloten vennootschap?

U doet maar beter geen uitkeringen in uw besloten vennootschap zonder dat u het netto-actief én het onbeschikbare eigen…

Vergunningsplicht? Vroeger wel, nu niet meer of toch opnieuw?

Een omgevingsvergunning is nodig voor het verkavelen van gronden. De administratieve vereenvoudiging wordt ongedaan…