Het nieuwe insolventierecht: iedereen ondernemer!

Het oude insolventierecht was volledig achterhaald. In 2017 werd daarom beslist om - naast de grondige hervorming van…

Globale erfovereenkomst of familiepact: streven naar evenwicht

Vanaf 1 september 2018 bestaat namelijk de mogelijkheid om dergelijke overeenkomst af te sluiten. Synoniemen voor een…

Webwinkel: koop geen kat in een zak!

In 2017 zijn er 20,7% meer webwinkels opgestart. Het online shoppen is helemaal ingeburgerd. Als fysieke winkel is het…

Punctuele erfovereenkomsten: wat zijn de mogelijkheden?

Vanaf 1 september 2018 is de lijst van toegestane punctuele erfovereenkomsten aanzienlijk uitgebreid.

Cateringkosten bij publicitair event nu ook 100% aftrekbaar in inkomstenbelasting

Wanneer een ondernemer cateringkosten maakt in het kader van een publicitaire activiteit, wordt dit beschouwd als…

Erfovereenkomst: de no-go zone wordt heel wat kleiner

Vanaf 1 september 2018 krijgen families middels erfovereenkomsten meer mogelijkheden om de successie te plannen.

Verkoop vruchtgebruik en over hoe een meerwaarde geen vrucht is

Het klassieke verhaal: een zaakvoerder en zijn vennootschap kopen samen een onroerend aan, de zaakvoerder voor de blote…

Voordeel van alle aard van bewoning: fiscus haalt bakzeil!

In een eerdere bijdrage las u reeds dat de rechtspraak bevestigde dat het onderscheid in de berekening van het voordeel…

Niet-concurrentiebeding in een overnameovereenkomst

Indien één of meer bepalingen in een niet-concurrentiebeding nietig zijn, leidt dit niet noodzakelijk tot de volledige…

GDPR en het nut van een Data Protection Officer

Wat is een Data Protection Officer? Waarin kan deze een meerwaarde bieden voor u als onderneming ?

Centraal erfrechtregister: nieuw publiciteitsinstrument

Het nieuw centraal erfrechtregister is de unieke en gecentraliseerde publiciteitsvorm voor alle notariële akten en…

Meldingsplicht voor fiscalisten van agressieve grensoverschrijdende constructies

Fiscalisten zullen vanaf 1 juli 2020 agressieve grensoverschrijdende constructies moeten melden aan de fiscus.