dbi-bevek: fiscaal interessant beleggingsinstrument

De dbi-bevek is zeker geen nieuwigheid. Het vehikel bestaat al decennia, maar wint nu aan belang door de invoering van…

Grensoverschrijdende fiscale constructies: be aware!

Richtlijn (EU) 2018/822  wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met…

Boekhoudkundige verwerking van de innovatieaftrek: keep your sheets together!

De innovatieaftrek is een fiscaal voordeel voor Belgische vennootschappen die eigenaar zijn van een intellectueel…

Nieuwe interestaftrekbeperking: zijn interesten nog volledig aftrekbaar?

De nieuwe interestaftrekbeperking werd in het leven geroepen als omzetting van de Europese Anti-Taks Avoidance…

Registratie van dienstverleners aan vennootschappen – uitbreiding antiwitwaswetgeving

Door de wet tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen is de antiwitwaswetgeving uitgebreid. Vanaf 1…

Vraag tot rechtzetting: nieuw middel tegen negatieve beslissing over bezwaarschrift.

Door middel van een vraag tot rechtzetting kan een beslissing over een bezwaarschrift vanaf nu rechtgezet worden. De…

Het nieuwe insolventierecht: iedereen ondernemer!

Het oude insolventierecht was volledig achterhaald. In 2017 werd daarom beslist om - naast de grondige hervorming van…

Globale erfovereenkomst of familiepact: streven naar evenwicht

Vanaf 1 september 2018 bestaat namelijk de mogelijkheid om dergelijke overeenkomst af te sluiten. Synoniemen voor een…

Webwinkel: koop geen kat in een zak!

In 2017 zijn er 20,7% meer webwinkels opgestart. Het online shoppen is helemaal ingeburgerd. Als fysieke winkel is het…

Meldingsplicht voor fiscalisten van agressieve grensoverschrijdende constructies

Fiscalisten zullen vanaf 1 juli 2020 agressieve grensoverschrijdende constructies moeten melden aan de fiscus.

Punctuele erfovereenkomsten: wat zijn de mogelijkheden?

Vanaf 1 september 2018 is de lijst van toegestane punctuele erfovereenkomsten aanzienlijk uitgebreid.