contactgegevens

aternio bv-bvba
zwaarveld 41 d
B-9220 Hamme
tel +32 (0)52 47 82 41
mail hamme@atern.io

rechtsvorm, ondernemingsnummer en geleverde diensten

aternio is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in Hamme en ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met btw-nummer BE0456.045.401. aternio levert een uitgebreid aanbod van accountancy-, audit-, tax- en juridische diensten zoals die zijn beschreven op onze website www.atern.io

algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechtsverhoudingen zijn de algemene voorwaarden van aternio van toepassing. Deze voorwaarden kunnen worden geconsulteerd op www.atern.io/* en worden op verzoek ook gratis verstrekt. De genoemde rechtsverhoudingen worden beheerst door het Belgisch recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Dendermonde.

beroepsorganisatie/beroepsregels

aternio  en de accountants en belastingconsulenten van aternio zijn ingeschreven bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en zijn aldus onderworpen aan de beroepsregels (waaronder gedragscodes) van deze organisatie. De beroepsorganisatie verstrekt de beroepsregels via haar website of op verzoek. Alle accountants en belastingconsulenten werkzaam bij aternio hebben hun beroepstitel in België verkregen.

Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten/Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux

Website www.iec-iab.be. Wet- en regelgeving is alleen beschikbaar in het Nederlands en het Frans.